maszyny czyszczące, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe - zamów bezpłatną prezentację produktów
Dostawa już od 9,90 PLN
Ponad 1.000 produktów
Szybki kontakt: +48 61 887 92 33      sklep@bhf.com.pl

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.bhf.com.pl prowadzony jest przez BHF POLSKA z siedzibą w Poznaniu ul. Wrzesińska 6, NIP 7821022101, REGON 639715282.


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego zwanym dalej Sprzedawcą jest firma BHF POLSKA ul. Wrzesińska 6, 61-021 Poznań.

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Klientem ( Kupującym)  może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej bądź osoba fizyczna.

2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie jednorazowej rejestracji (Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem www.sklep.bhf.com.pl ) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy BHF POLSKA oraz na stronie internetowej www.sklep.bhf.com.pl

4. Treść regulaminu, materiałów promocyjnych i marketingowych traktować należy jako zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zaś przedstawione tam obrazy ( zdjęcia ) oferowanych produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
5. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Poprzez złożenie przez Klienta zamówienia, Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że nie wnosi co do jego zapisów jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna w formie faktury pro forma od Sprzedawcy potwierdzająca dostępność towaru, jego cenę i realizację zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje e-mail ( faktura pro forma) na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje.
a  w przypadku płatności przelewem – numer konta. W tytule przelewu proszę umieścić nr faktury pro-forma.

9. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. W przypadku gdy Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane. Wówczas Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

10. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu w terminie 7 dni.


11. Wszystkie towary oferowane przez BHF POLSKA są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

12. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.
13. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę VAT lub paragon).

14. W cenach sprzedaży mogą wystąpić różnice pomiędzy oficjalnymi producenta, sklepem stacjonarnym oraz sklepem internetowym. Różnice cenowe wynikają z zastosowanych upustów od cen katalogowych producenta.

§2. DOSTAWA

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W okresie sezonowym realizacja zamówień może ulec wydłużeniu, o czym kupujący zostanie powiadomiony.

2. Dostawa towaru realizowana jest  przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi DPD, DHL, JAS-FBG.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne w momencie składania zamówienia przez Kupującego   (jeszcze przed potwierdzeniem zamówienia ).
4. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Sprzedawcy. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z dokonaną przesyłką jak również związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

6. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa czasy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu wobec danych podanych przy dostępności produktu.

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.bhf.com.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
9. Cennik dostawy nie jest ujmowany w trakcie zamówienia. Ceny dostaw brutto. Wysyłamy firma DPD, DHL. stawki przybliżone:
waga do 30 kg : przedpłata -9,90 zł, pobranie -16,90 zł.
waga powyżej 30 kg : przedpłata -29,90 zł, pobranie -35,90 zł.
Przesyłki paletowe - w zależności od wagi - od 86,10 zł.

§3. WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY

- ZWROTY

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

1.      Bieg terminu czternastodniowego rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca, wydaje towar - od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a przypadku rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach-od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2.      Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez adres sklep@bhf.com.pl, bądź przesłać na adres sprzedającego.

3.      Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają:

                     a.  otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

                     b.  świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

4.      Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.    W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania świadczenia o odstąpieniu zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy  i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sprzedający.

6.      Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.   Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować przedsiębiorcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DPD lub nie odbierać przesyłki.

8.     Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

9.      Sprzedawca nie stosuje polityki towarów zastępczych.- Procedura reklamacji

1.      Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2.  Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu oraz formularz reklamacyjny dołączany do towaru.

3.      Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

4.      Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

5.      Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony u Sprzedawcy i podlega naprawie gwarancyjnej.

6.      Pracownik serwisu ma prawo poprosić nabywcę o dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.

7.      Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej: Klient składający reklamację jest zobowiązany dostarczyć towar do sprzedawcy. W przypadku wysyłania sprzętu Klient powinien go w odpowiedni sposób zabezpieczyć na czas przewozu do sprzedawcy.  Po naprawie sprzęt zostanie odesłany klientowi na jego koszt.

8.   Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę zgodnie z aktualnym cennikiem i za ewentualne koszty przesyłki.

-GWARANCJA 

1. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, zgodnie z przepisami tzn. 12 oraz 24 miesiące.
2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę lub producenta danego produktu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. 
3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumentacji dostarczonej klientowi razem z produktami.
4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towaru do Sprzedawcy lub na adres producenta produktu na swój koszt. 
5. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Klient (zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych. 
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych korzyści i kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem urządzenia.
7. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulują przepisy kodeksu cywilnego§4. BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać, zmieniać lub całkowicie usunąć.

Administracja i przechowywanie danych

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) umożliwiamy klientowi zdobycie pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających na korzystanie z uprawnień wynikających 
z przepisów prawa.
Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.
Zakres przetwarzanych danych osobowych : imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.


Sprzedawca przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta przed podjęciem decyzji o zakupie. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma BHF POLSKA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.